Cursus Omgaan met geld

In deze budgetcursus Omgaan met geld leert de deelnemer een eenvoudige thuisadministratie op te zetten en bij te houden. Daarnaast leert de deelnemer hoe om te gaan met het maandelijkse budget. Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. De deelnemer zal door middel van praktische oefeningen de eigen post en administratie in fasen over te brengen naar de 2 overzichtelijke (jaar)mappen met tabbladen die worden uitgedeeld. De deelnemers krijgen door hun eigen inbreng per bijeenkomst meer inzicht in hun maandelijkse uitgaven.  Ook wordt in de cursus Omgaan met geld persoonlijk advies gegeven en worden vaardigheden aangeleerd om de zelfredzaamheid, assertiviteit en verantwoordelijkheid mbt tot de eigen administratie en het eigen maandelijkse budget te vergroten. Het is een heel praktische cursus waarbij ook aandacht wordt besteed aan het omgaan met de zogenaamde ” budget-eters” zoals mobiele telefonie, internetaankopen en telefonische verkoop. De deelnemer leert bewust keuzes te maken en het bestedingspatroon te verbeteren.
Er kan ruimte gemaakt worden voor een stuk individuele begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekuur ook in de periode na de training.
Daarnaast is het mogelijk om een (korte) opfris-training Omgaan met geld bijvoorbeeld 6 maanden na de hoofdcursus te plannen voor deelnemers die extra steun nodig hebben in deze periode. 

Doelgroep cursus Omgaan met geld

De cursus Omgaan met geld is geschikt voor iedereen die meer grip wil krijgen op het eigen bestedingspatroon en zelfstandig een overzichtelijke huisadministratie wil bijhouden. Ook voor mensen die financiële problemen hebben of te maken hebben met schulphulpverlening of schuldsanering is deze budgetcursus ideaal omdat de cursus zeer praktijkgericht en vooral activerend is en omdat het effect ervan voor de deelnemer zelf steeds zichtbaarder wordt. Dit stimuleert de deelnemer om het heft in handen te nemen. De aandacht voor zogenaamde “budget-assertiviteit” is een belangrijk uitgangspunt. Uiteindelijk moeten de deelnemers zichzelf gaan coachen om de juiste financiële keuzes te maken.

Doelen cursus Omgaan met geld

Enkele leerdoelen van deze cursus zijn:
● De deelnemer heeft een thuisadministratie opgezet
● De deelnemer heeft inzicht in inkomsten en uitgaven
● De deelnemer weet waar en hoe bespaard kan worden
● De deelnemer kan zelf een lidmaatschap/verzekering opzeggen
● De deelnemer weet welke verzekeringen moeten en welke mogen
● De deelnemer heeft een spaarplan
● De deelnemer is assertief en stelt grenzen in de uitgaven

Opzet cursus Omgaan met geld

6 bijeenkomsten van 3 uur.

Globale inhoud cursus Omgaan met geld

De deelnemer leert door middel van praktische oefeningen de eigen post en administratie in fasen over te brengen naar de (jaar)map die in bijeenkomst 1 wordt uitgedeeld. De deelnemers krijgen door hun eigen inbreng per bijeenkomst meer inzicht in hun maandelijkse uitgaven en leren vooruit te kijken, te budgetteren. Iedereen wordt in deze budgetcursus gestimuleerd zijn/haar eigen budgetcoach te worden.

Certificaat

Iedereen ontvangt aan het einde van de cursus Omgaan met geld een certificaat.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast in het cursusprogramma.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!