Cursus Thuisadministratie

In deze cursus Thuisadministratie leert de cursist een eenvoudige huisadministratie op te zetten en bij te houden. De cursist zal gedurende de deelname de eigen post en administratie in fasen overbrengen naar de overzichtelijke mappen met tabbladen die worden uitgedeeld. Het is een praktijkgerichte cursus waarbij de cursusleider ook adviezen geeft over het reageren op officiële brieven en leert hoe bepaalde financiële verplichtingen zoals abonnementen en verzekeringen kunnen worden opgezegd. Er wordt in deze cursus duidelijk meer aandacht besteed aan het opzetten van de eigen administratie dan in de cursus Omgaan met geld. De cursus Omgaan met geld biedt echter weer meer op het gebied van besparen, verzekeren, keuzes maken, overheidsregelingen, sparen, kasboek enzovoorts.
Er kan ruimte gemaakt worden voor een stuk individuele begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekuur tijdens en in de periode na de cursus Thuisadministratie.

Doelgroep cursus Thuisadministratie

De cursus Thuisadministratie is geschikt voor iedereen die meer overzicht wil krijgen op de eigen financiële situatie en zelfstandig een overzichtelijke administratie wil maken en bijhouden. Ook voor mensen die financiële problemen hebben of te maken hebben met schulphulpverlening of schuldsanering is deze cursus ideaal omdat de cursus zeer praktijkgericht is en omdat het effect ervan voor de cursist zelf steeds zichtbaarder wordt. Dit stimuleert de cursist om het heft in handen te nemen. Onderwijsbureau Groei biedt met deze cursus een duurzaam, eenvoudig systeem voor de eigen huisadministratie.

Doelen cursus Thuisadministratie

Enkele leerdoelen van deze cursus zijn:
● De cursist kan post sorteren (bewaren of niet?)
● De cursist kan post op alfabetische volgorde opbergen en weer opzoeken
● De cursist heeft een eigen overzichtelijke huisadministratie opgezet
● De cursist kan zelf een lidmaatschap/abonnement/verzekering opzeggen

Opzet cursus Thuisadministratie

3 bijeenkomsten van 3 uur.

Globale inhoud cursus Thuisadministratie

De cursist leert door middel van praktische oefeningen de Thuisadministratie in fasen over te brengen naar de (jaar)mappen die in bijeenkomst 1 worden uitgedeeld. De cursisten krijgen door hun eigen inbreng per bijeenkomst meer inzicht en overzicht in het papierwerk en krijgen handvatten om op officiële brieven te reageren. Er wordt veel geoefend, bij voorkeur met actuele zaken van de cursisten zelf. Hierdoor is de cursus praktisch en meetbaar effectief en dit geeft een extra stimulans aan de cursist om zelf het heft in handen te nemen.

Certificaat

Iedereen ontvangt aan het einde van de cursus Omgaan met geld een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast in het cursusprogramma.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!