Persoonlijkheidstest

Als u een persoonlijkheidstest doet is de kans groot dat het gaat om de Big Five persoonlijkheidstest. Dit is namelijk de meest bekende persoonlijkheidstest die er gebruikt wordt. Er is heel veel onderzoek naar deze soort persoonlijkheidstest verricht en de test wordt ook het meest gebruikt door professionals op het gebied van bijvoorbeeld werving en re-integratie.
Tegenwoordig zijn er vele varianten op deze test ontwikkeld die allemaal hun charmes hebben. De test die via Testcentrum Groei wordt aangeboden, is een test die eenvoudig van taalgebruik en laagdrempelig is. Zodoende is deze te gebruiken voor een groot aantal doelgroepen. Mede door deze aanpak is onze persoonlijkheidstest ook valide en betrouwbaar bevonden.
Daarnaast is het zo dat de uitgebreide testrapportage die particulieren na betaling per e-mail ontvangen, in helder taal geschreven is en voor een ieder inzicht geeft in de eigen persoonlijkheidsaspecten/persoonlijkheid. Er is ook een gratis persoonlijkheidstest met een verkorte uitslag.

Persoonlijkheidstest voor organisaties

Als organisatie kunt u deze genormeerde persoonlijkheidstest via het online testcentrum zakelijk van Testcentrum Groei B.V. aan uw cliënten aanbieden. U kunt daar uw cliënten voor allerlei tests uitnodigen.

Organisaties kunnen gratis een account aanvragen waarmee u vrijblijvend en zonder kosten het systeem kunt uitproberen.

Persoonlijkheidstest informatie

U kunt op de internetpagina van Testcentrum Groei meer informatie lezen over persoonlijkheid:  Er zijn artikelen over karakter/karaktereigenschappentemperamentmindset, identiteit en drijfveren. Ook is er een andere internetpagina die speciaal gericht is op de persoonlijkheidstest binnenkort veel te lezen over verschillende persoonlijkheidsmodellen die gebruikt worden om persoonlijkheidskenmerken te definiëren. En zie ook bijvoorbeeld het Wiki-artikel over big 5 op Wikipedia.