Agressietraining

In deze Agressietraining ofwel cursus Omgaan met Agressie draait het om bewust en veilig leren handelen bij verbaal en fysiek agressieve medewerkers/burgers/clienten. Waar gewerkt wordt met en voor mensen, bestaat er altijd een kans dat het contact met de medewerkers niet soepel verloopt. Er kunnen conflicten ontstaan en soms worden begeleiders van bijvoorbeeld een Work First project of anderen geconfronteerd met agressie. Agressie is nooit acceptabel, maar soms wel begrijpelijk en invoelbaar. Soms vraagt de situatie om een benadering met empathie, begrip en geruststelling. Een andere situatie vraagt om een goede ‘verdediging’. Hier is het noodzakelijk de eigen grenzen goed te bewaken en een geldend agressieprotocol te hanteren.
In deze agressietraining maakt u kennis met de verschillende oorzaken van agressie. U leert uw eigen emoties en gedragsneigingen te herkennen en u leert op effectieve wijze te handelen. Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk wordt geoefend met de voorbeelden van de cursisten. Er kan gekozen worden voor een extra dagdeel training fysieke weerbaarheid bij agressie.

Doelgroep agressietraining

Begeleiders, maatschappelijk werkenden, baliemedewerkers, consulenten in een Work First traject, medewerkers van een woningbedrijf enzovoorts die in hun werk met agressie te maken kunnen krijgen, en willen leren hier beter mee om te gaan.

Doelen agressietraining

De cursist is in staat om verschillende oorzaken van agressie te herkennen.

De cursist is in staat om op een effectieve wijze op agressief gedrag te kunnen reageren.
De cursist weet hoe hij agressie kan voorkomen en/of verminderen.

Opzet en inhoud agressietraining

De cursus bestaat uit drie dagdelen van 3 uur. De globale inhoud bijeenkomsten van deze agressietraining is:

Bijeenkomst 1:
Ervaringen met agressie
Leerdoelen cursisten
Theorie over communicatie, agressie
Crisisontwikkelingsmodel
Attitude & bejegening
Agressie-interventies

Bijeenkomst 2:
Terugkoppeling theorie
Omgaan met storend, dreigend en destructief gedrag
Oefenen in rollenspellen (casuïstiek cursisten)

Bijeenkomst 3:
Verwerking van agressie-incidenten
Beleid op de werkvloer (Preventie; ingrijpen bij agressie; opvang betrokkenen; relaties herstellen)
Evaluatie

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de agressietraining een certificaat.

De specifieke wensen van uw organisatie inzake deze agressietraining, bijvoorbeeld afstemming op een agressieprotocol, kunnen worden ingepast.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!