Cursus gezonde voeding

De cursus Gezonde Voeding is een cursus speciaal voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking die meer te weten willen komen over gezond eten en drinken. Het is een praktische cursus waarbij wordt eten wordt geproefd en wordt bereid. Het belang van gezond eten en drinken maar ook van voldoende beweging wordt uitgelegd dmv het delen van ervaringen, video, internet, foldermateriaal en het cursusboek. De cursus Gezonde Voeding levert maatwerk door uit de specifieke situatie van de cursist, persoonlijke doelen te vormen. Een aardig aspect van deze cursus is dat gezonde recepten en ideeën voor eten en drinken die de cursisten zelf verzamelen of verzinnen worden gebundeld in een gezond Snackboek dat in bijeenkomst vier samen met het certificaat wordt uitgereikt.

Doelgroep cursus Gezonde Voeding

Iedereen bij wie vanwege een grotere zelfstandigheid (bv traject zelfstandig wonen), gewichtsproblemen, verzuim of intrinsieke motivatie het raadzaam lijkt de gezondheid in het algemeen of het voedings- en bewegingspatroon in het bijzonder te verbeteren.

Doelen cursus Gezonde Voeding

Enkele leerdoelen van deze cursus zijn:
● De cursist heeft inzicht in de spijsvertering.
● De cursist kan aangeven wat belangrijk is bij een gezond eet- en drinkpatroon
● De cursist kan doelen formuleren m.b.t. het eigen eet- en drinkpatroon
● De cursist heeft voldoende beweging

Opzet cursus Gezonde Voeding

4 bijeenkomsten van 3 uur.

Globale inhoud

De bijeenkomsten zijn enerzijds gericht op het zicht krijgen op het eigen eet- drink- en bewegingspatroon van de cursist. Anderzijds worden er normen gesteld die door het Voedingscentrum worden gehanteerd en wordt het belang van die normen uitgelegd en besproken. Gedurende de vier bijeenkomsten wordt er veel geproefd en geoefend met bijvoorbeeld het lezen van een etiket en het maken van een test over voedselveiligheid. Het geheel wordt begeleid door een cursusleider in een actieve en stimulerende rol. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Spijsvertering
  • Schijf van vijf
  • Eigen eet- en drinkpatroon
  • Gezond gewicht
  • Sport en beweging
  • Etiket lezen
  • Voedselveiligheid

Certificaat

Iedereen ontvangt aan het einde van de cursus Gezonde Voeding een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast in het cursusprogramma.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!