Cursus Persoonlijke Hygiëne

De cursus Persoonlijke Hygiëne is een cursus speciaal voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking die een stimulans op het gebied van hun persoonlijke hygiëne en persoonlijke verzorging nodig hebben. Het is een praktische cursus waarbij wordt geoefend op diverse hygiënevaardigheden. Ook het belang ervan voor de sociale contacten met familie, vrienden en collega’s wordt besproken. De cursus levert maatwerk door van de specifieke hygiëneproblemen van de cursist, persoonlijke doelen te maken.

Doelgroep cursus Persoonlijke Hygiëne

Iedereen bij wie het raadzaam lijkt de persoonlijke hygiëne te stimuleren voor bijvoorbeeld de normale omgang binnen het SW-bedrijf of voor een externe werksituatie zoals bij detachering of begeleid werken. Het is geen bezwaar als cursisten niet kunnen lezen en schrijven.

Doelen cursus Persoonlijke Hygiëne

Enkele leerdoelen van deze cursus zijn:

  • De cursist heeft inzicht in zijn eigen lichamelijke hygiëne.
  • De cursist kan aangeven wat belangrijk is bij de verschillende hygiënevaardigheden.
  • De cursist kan doelen formuleren m.b.t. de eigen persoonlijke hygiëne.
  • De cursist heeft de persoonlijke hygiëne verbeterd.

Opzet cursus Persoonlijke Hygiëne

3 bijeenkomsten van 3 uur.

Globale inhoud cursus Persoonlijke Hygiëne

De bijeenkomsten zijn enerzijds gericht op het helder krijgen van de eigen hygiëne van de cursist. Anderzijds worden er hygiënenormen gesteld en wordt het belang van die norm uitgelegd en besproken. Gedurende de drie bijeenkomsten wordt er veel geoefend (onder andere tanden poetsen en handen wassen). Het geheel wordt begeleid door een cursusleider in een actieve en stimulerende rol. Er wordt gewerkt met een persoonlijk hygiëneschema waarbij een actieve bijdrage van de cursist wordt gevraagd. Om de cursist te stimuleren ontvangen de cursisten op de cruciale momenten in de cursus een prikkel in de vorm van een aantal hygiëneproducten cadeau. Tussen bijeenkomst 1 en 2 zit een tijdsbestek van 1 week. Tussen bijeenkomst 2 en 3 zit 4 tot 6 weken. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
● Handen wassen
● Wassen aan de wastafel/Douchen
● Mondverzorging
● Haarverzorging
● Schone kleding
● Nagels verzorgen
● Toiletbezoek
● Menstruatie
● Hoesten, niezen, boeren, winden

Certificaat

Iedereen ontvangt aan het einde van de cursus Persoonlijke Hygiëne een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast in het cursusprogramma.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!