Psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme (net als bijvoorbeeld Cardiologie, Huisartsgeneeskunde, Dermatologie, Chirurgie en Gynaecologie). Psychiatrie richt zich (onder andere) op de diagnostiek en behandeling van psychische ziekten. Dus bij een hartprobleem ga je naar een cardioloog en bij een stemmingsstoornis zoals depressie of bij persoonlijkheidsstoornis ga je naar een psychiater. In Nederland zijn steeds meer mensen die met psychiatrie te maken krijgen. We hebben hieronder een aantal ziektebeelden of psychische beperkingen zoals we ze ook wel noemen, op een rij gezet. Niet om volledig te zijn maar om aan te tonen dat iedereen wel een aantal van deze beperkingen herkent, en vaak ook wel heeft “meegemaakt” in de eigen sociale omgeving:

Er zijn nog veel meer soorten en varianten van ziektebeelden in de psychiatrie. Het is goed om te beseffen dat net als bij veel lichamelijke beperkingen deze psychische beperkingen je “kunnen overkomen” door een samenloop van omstandigheden. Ook in de psychiatrie zijn sommige ziekten te genezen en met andere psychiatrische ziekten moeten mensen zo goed als het kan om leren gaan.

Onderwijsbureau Groei heeft voor zowel mensen die een psychische beperking hebben als voor mensen die professioneel te maken hebben met psychiatrie een aantal trainingen en cursussen.

Trainingen voor mensen met een psychische beperking

  • VERS training
  • BOOG training

Binnenkort volgt meer informatie over deze trainingen.

Trainingen voor professionals

Diverse groepen van professionals hebben al jaren veel voordeel van onze trainingen, die allemaal op locatie kunnen worden georganiseerd. Voorbeelden van groepen mensen die  deelnemen aan trainingen over psychiatrie zijn onder andere:

  • Verzorgenden
  • Bewindvoerders
  • Mentoren
  • Politiemedewerkers
  • Baliemedewerkers maatschappelijke organisaties
  • Consulenten (bv sociale dienstverlening)
  • Enzovoorts

De trainingen over psychiatrie-thema’s worden geleid door docenten met ruime, actuele ervaring in het GGZ werkveld en met het trainerschap. De opleidingsachtergronden van onze docenten zijn  Verpleegkundig Specialist GGZ, Psychologie, Psychotherapie en dergelijke.