Cursus Psychiatrie

De cursus Psychiatrie is een basiscursus waarin u praktisch hanteerbare kennis over verschillende psychiatrische ziektebeelden zal leren. Daarnaast krijgt u handvatten in het praktisch omgaan met deze mensen met psychische problemen. Wat houdt een depressie nu eigenlijk in en wat betekent het voor de maatschappelijk werkende, de beveiliger, leidinggevende binnen bijvoorbeeld een SW-bedrijf, de verpleegkundige, de bewindvoerder, de begeleider bij re-integratie (bv Work first traject), de receptionist, de ambtenaar met loketfunctie bij de sociale dienst enzovoorts? Hoe gaat u om met iemand die een Borderlinestoornis heeft? Er wordt gebruik gemaakt van toegankelijk en begrijpelijk theoretisch materiaal, video en veel praktijkvoorbeelden. De lessen hebben een interactief karakter en de cursist wordt gestimuleerd om praktijkproblemen als casus in te brengen.

Naast deze uitgebreide cursus Psychiatrie met veel achtergrondinformatie en theorie, hebben we ook een kortere Training Omgaan met Psychiatrie die in 2 dagdelen van 4 uur vooral ingaat op de begeleidingsaspecten en dus minder theoretische achtergronden biedt. U kunt zich individueel inschrijven voor deze training Omgaan met Psychiatrie.

Doelgroep cursus Psychiatrie

Iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen dat voortvloeit uit een psychische handicap of psychiatrische problematiek. De cursus Psychiatrie is laagdrempelig en geschikt voor zowel begeleiders, baliemedewerkers, maatschappelijk werkers, bewindvoerders, ambtenaren sociale dienst enzovoorts. De nadruk in de cursus ligt op begeleidings- en benaderingsaspecten en wordt aangepast aan de functie en behoeften van de cursisten.

Doelen cursus Psychiatrie

  • De cursist kan psychiatrische problematiek signaleren.
  • De cursist kan oorzaken, symptomen en kenmerken van psychiatrische stoornissen benoemen.
  • De cursist kan factoren binnen de eigen werkplek die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van psychiatrische stoornissen herkennen en benoemen.
  • De cursist kan benoemen wat de psychische handicap betekent voor de eigen houding en de benadering en begeleiding van de client/burger/medewerker.

Inhoud cursus Psychiatrie

6 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Het ontstaan van psychiatrische problematiek
Bijeenkomst 2: Psychose en schizofrenie
Bijeenkomst 3: Stemmingstoornissen (o.a. Depressie)
Bijeenkomst 4: Persoonlijkheidstoornis (o.a. Borderline)
Bijeenkomst 5: Angst- en dwangstoornissen
Bijeenkomst 6: Autisme, ADHD en evaluatie

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de cursus Psychiatrie een certificaat.

De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingevuld door bijvoorbeeld modules toe te voegen of te verwijderen. Zodoende kan er maatwerk geleverd worden. De cursus kan uiteraard op uw locatie worden georganiseerd voor uw medewerkers/begeleiders/consulenten.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!