Training Omgaan met Psychiatrie

In de training Omgaan met Psychiatrie staat het omgaan met mensen met een psychiatrische beperking centraal. Het verschil met de cursus Psychiatrie is dat in de training Omgaan met Psychiatrie minder theorie en meer praktijksituaties worden besproken.

Soms is het gedrag van mensen met een psychische beperking heel gewoon en ‘invoelbaar’, maar soms ook helemaal niet. U heeft waarschijnlijk geregeld vragen over bijvoorbeeld de benaderingswijze van deze mensen met psychische problemen. Tijdens de training Omgaan met Psychiatrie wordt er uitleg gegeven over een aantal ziektebeelden en vooral veel aandacht besteed aan de begeleidingsaspecten.

Wat houdt een depressie nu eigenlijk in en wat betekent het voor de maatschappelijk werkende, de politieagent, de verpleegkundige of verzorgende, de bewindvoerder, de begeleider bij SW bedrijf of Work first traject, de receptionist, de ambtenaar met loketfunctie bij de sociale dienst enzovoorts? Hoe gaat u om met iemand die een Borderlinestoornis heeft?

Er wordt gebruik gemaakt van toegankelijk en begrijpelijk theoretisch materiaal, video en veel praktijkvoorbeelden. De lessen hebben een interactief karakter en de cursist wordt gestimuleerd om praktijkproblemen als casus in te brengen. Via de link kunt u  zich inschrijven voor deze training.

Reviews training

Jantine Kerkmeester, Yvon Bewindvoering B.V.: Leerzaam, toegankelijk en duidelijk. Geeft nieuwe inzichten en handvatten die in de praktijk gebruikt kunnen worden. (november 2017)
Jorn Meijers, BCH Bewindvoering: Prettige cursus, kleine groep, fijne communicatie, goede interactie (november 2017)
M.A. Molenkamp, Molenkamp bewind: Meer kennis van borderline stoornis, , reflectie op eigen functioneren, positieve benadering, ik boodschap; ik vind het het fijne en leerzame cursus (oktober 2016)
Z. Driessens, IDR bewindvoering: Prima begeleiding met praktijksituaties. (april 2016)Z. Driessens, IDR bewindvoering: Prima begeleiding met praktijksituaties. (april 2016)
Wil Eijben, Bewindvoeringskantoor van Rijn: Ik heb inzicht in mijn eigen handelen en rol gekregen. (april 2016)
Loekie Jansma, Stichting bewindvoering.nl: Informatie over de verschillende ziektebeelden was herkenbaar; bij elk zag ik wel een client. Cursus was duidelijk en niet saai. (april 2016)
J. Douwes, BD bewindvoering: Ik heb inzicht gekregen in gesprekken met clienten en geleerd over de ik-boodschap. (april 2016)
R. van Dorsselaer, Amstelbewind: Inzicht gekregen in eigen positie ten opzichte van de cliënt. (november 2015)
Tanja Wels, Philidephia Zorg: Ik heb geleerd hoe je ermee om moet gaan en ervaringen gedeeld. Wel graag wat breder trekken, niet alleen vanuit het perspectief van de bewindvoerder. (november 2015)
Marlina Slagter, eMteeS bewindvoering: Ik heb diepere info over stoornissen geleerd en hoe dit toe te passen. (november 2015)
Ellen Cox-Woudstra, De Dijk mentorschap: Ik heb geleerd dat je mensen met psychische “dingetjes” vooral als mensen benaderen moet en daarin jezelf blijven. Er had van mij nog iets meer aandacht mogen zijn voor de persoonlijkheidsstoornissen. (november 2015)
Sytze Nauta, Uitzicht bewindvoering: Mooie basis ten aanzien van dit onderwerp. (november 2015)
H.P.C. Hagen, Hagen bewindvoering: Ik heb nu meer begrip voor het gedrag van cliënten. Ik vond het een levendige, leerzame cursus met de afwisseling van filmpjes, presentatie en boek. Positief! (november 2015)
Wilt u meer informatie over een in company training of een prijsopgave per email ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Open inschrijving training Omgaan met Psychiatrie

In het najaar van 2017 zijn er weer een aantal mogelijkheden om op individuele basis deel te nemen aan 1 of 2 dagdelen van de training Omgaan met Psychiatrie. Als u dit wilt kunt u zich inschrijven voor de training Omgaan met Psychiatrie.

Doelgroep training omgaan met psychiatrie

Iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen dat voortvloeit uit een psychische handicap of psychiatrische problematiek. De cursus Psychiatrie is laagdrempelig en geschikt voor zowel begeleiders, baliemedewerkers, maatschappelijk werkers, bewindvoerders, ambtenaren sociale dienst enzovoorts. De nadruk in de cursus ligt op begeleidings- en benaderingsaspecten en wordt aangepast aan de functie en behoeften van de cursisten.

Doelen (algemeen) training omgaan met psychiatrie

 • De cursist kan psychiatrische problematiek signaleren.
 • De cursist kan enkele oorzaken, symptomen en kenmerken van psychiatrische stoornissen benoemen.
 • De cursist kan factoren binnen de eigen werkplek die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van psychiatrische stoornissen herkennen en benoemen.
 • De cursist kan benoemen wat de psychiatrische beperking betekent voor de eigen houding en de benadering en begeleiding van de cliënt/burger/medewerker.

Inhoud training Omgaan met Psychiatrie

2 bijeenkomsten van 4 uur

De globale inhoud van deze bijeenkomsten lijkt op die van de cursus Psychiatrie. Het verschil zit in de hoeveelheid theorie en achtergrondinformatie. Dit is bij bij deze training Omgaan met Psychiatrie beknopter; de nadruk ligt op begeleiding en communicatie met mensen met een psychiatrische beperking. Er worden ook rollenspellen gedaan om in praktijksituaties (1 op 1, telefonisch e.d.) de juiste houding te bepalen en te oefenen.

Bijeenkomst 1

 • Inleiding
 • Het ontstaan van psychiatrische stoornissen
 • Psychiatrische stoornissen in Nederland
 • Theorie psychiatrische stoornissen:
  • Psychose & Schizofrenie
  • Depressie
  • Bipolaire stoornis
  • Angst en paniekstoornis
  • Burn out
 • Omgaan met elkaar
 • De ik-boodschap
 • Praktijksituaties
 • Evaluatie

Bijeenkomst 2

 • Theorie psychiatrische stoornissen:
  • Verslaving
  • Autisme
  • ADHD
  • Eetstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen: Borderline
 • Omgaan met moeilijk gedrag
 • Grenzen
 • Feedback geven
 • Praktijksituatie bespreken
 • Wat heeft u geleerd?
 • Evaluatie

De twee delen van deze training zijn afzonderlijk geaccrediteerd, zie onderaan voor details.

Terugkombijeenkomst training Omgaan met Psychiatrie

Naast de reguliere training Omgaan met Psychiatrie is er ook de mogelijkheid om in company een opfrisbijeenkomst te organiseren om de begeleiding en benadering binnen een team naar de doelgroep toe te professionaliseren.

Het is een bijeenkomst van 4 uur waarin de deelnemers specifiek kunnen oefenen op praktijksituaties waarmee zij moeite hebben met de client.

Certificaat

De deelnemer ontvangt aan het einde van de training Omgaan met Psychiatrie een certificaat.

Accreditatie  training omgaan met psychiatrie

De trainingen zijn geaccrediteerd door verschillende bewindvoerdersorganisaties en wel door de NBPB voor elk 4 studieuren, door de BPBI voor elk 4 scholingspunten, door Bureau WSNP voor elk 3 vaardigheidspunten en door de KIWA voor elk 2 kennis- en 2 vaardigheidspunten. Andere accreditaties kunnen op verzoek worden aangevraagd.

De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingevuld door bijvoorbeeld modules toe te voegen of te verwijderen. Zodoende kan er maatwerk geleverd worden. De cursus kan uiteraard op uw locatie worden georganiseerd voor uw medewerkers/begeleiders/consulenten.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!