Re-integratie

Re-integratie betekent, als het over werk en carrière gaat, dat mensen weer aan het werk gaan, of “participeren in een arbeidsproces”. Re-integratie wordt dan ook wel arbeids(re-)integratie genoemd. De redenen van de werkstop in de carrière kunnen zijn een:

  • Langdurige ziekte
  • Arbeidsbeperking
  • Zwangerschap
  • Periode van moederschap/vaderschap
  • Periode van werk zoeken/werkloosheid
  • Carrièreswitch/Omscholing

Als mensen in de periode zonder werk een uitkering ontvangen, wordt de re-integratie vaak gestimuleerd door de uitkerende instantie. Als er geen sprake is van een uitkering ligt de stimulans om te re-integreren voornamelijk bij de persoon zelf.

De overheid wil met de Participatiewet mensen stimuleren om te participeren in de maatschappij,  voor zover het mogelijk is richting betaald werk. Maar mensen die al langer  een (bijstands)uitkering hebben en/of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn vinden vaak moeilijk werk. Re-integratie is dan niet vanzelfsprekend, zeker niet zonder begeleiding in de vorm van trainingen, tests en/of coaching.

Onderwijsbureau Groei helpt organisaties zoals gemeenten, re-integratiebedrijven, zorgboerderijen, bewindvoerdersorganisaties en anderen om hun cliënten weer klaar te maken voor de arbeidsmarkt en/of maatschappij. Vaardigheden zoals solliciteren, sociale vaardigheden, omgaan met geld en daarnaast jezelf en je competenties en drijfveren/werkwaarden leren kennen zijn hierbij van groot belang.

Trajecten re-integratie

Onderwijsbureau Groei organiseert naast op zichzelf staande trainingen en cursussen ook samengestelde trajecten voor Re-integratie. Dit kan in een vast traject zijn van bijvoorbeeld 8 tot 12 weken, maar dit kan ook een carrousel van modules zijn waarin er meerdere instapmomenten zijn. Deze modules zijn onderdelen van bestaande trainingen en cursussen die op maat voor uw organisatie kunnen worden samengesteld voor het re-integratie traject dat past bij de doelen van uw cliënten op hun weg naar betaald werk. De trainingen en cursussen die kunnen worden ingezet in dit re-integratie carrousel zijn onder andere:

Diensten rondom re-integratie

Er zijn diverse diensten die onze partners leveren op het gebied van re-integratie. Als u interesse heeft hierin vindt u via de link meer informatie.

Begeleiding van Re-integratie trajecten

De begeleiding van cliënten in re-integratie trajecten vereist veel vaardigheden van de begeleiders. Van hen wordt verwacht dat ze inhoudelijk competent zijn èn dat zij voldoende communicatieve vaardigheden hebben om juist deze, “moeilijke” doelgroep te begeleiden. Speciaal voor begeleiding van mensen een achtergrond in de psychiatrie of met lichtere psychische problemen verzorgen wij de praktijkgerichte  training Omgaan met psychiatrie. Meer over re-integratie kunt u vinden op de website van het UWV.