Assertiviteitstraining

In deze Assertiviteitstraining of weerbaarheidstraining leert de deelnemer opkomen voor zichzelf. Er wordt onder andere gewerkt met persoonlijke leerdoelen en de methode van Goldstein.  Via allerlei nagebootste praktijksituaties worden handvatten, voordelen en sociale gevolgen ontdekt van het fenomeen “grenzen stellen”. In de assertiviteitstraining is ook aandacht voor:

  • zelfredzaamheid
  • weerbaarheid
  • interne controle
  • tolerantie voor frustratie

Een vergrote assertiviteit is belangrijk voor het maatschappelijk en sociaal functioneren.

Doelgroep Assertiviteitstraining

Iedereen die in het dagelijks contact met collega’s en anderen in de maatschappij te weinig vaardigheden en assertiviteit heeft om zich staande te houden en/of zich verder te ontwikkelen. Het is geen bezwaar als deelnemers aan de assertiviteitstraining niet kunnen lezen en schrijven.

Doelen Assertiviteitstraining

Enkele leerdoelen van de assertiviteitstraining zijn:
● De deelnemer kan op een juiste manier iets bespreekbaar maken.
● De deelnemer kan zijn eigen mening verwoorden.
● De deelnemer kan zijn eigen boosheid op een goede manier uiten.

Opzet Assertiviteitstraining

4 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud Assertiviteitstraining

Bijeenkomst 1: Iets bespreken/Ik-boodschap
Bijeenkomst 2: Nee zeggen/Je mening geven
Bijeenkomst 3: Omgaan met kritiek
Bijeenkomst 4: Omgaan met boosheid

Certificaat

De deelnemer ontvangt aan het einde van de training Opkomen voor jezelf (Assertiviteitstraining) een verklaring van deelname.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!