Sociale vaardigheidstraining

In deze Sociale vaardigheidstraining worden sociale vaardigheden getraind met o.a. de methode van Goldstein. Deze methode is gericht op het vergroten van:

  • zelfstandigheid
  • assertiviteit
  • interne controle
  • accuraatheid van waarnemen
  • effectiviteit van communiceren
  • tolerantie voor frustratie

Door het aanpakken van één of enkele van deze deelgebieden in persoonlijke leerdoelen is de cursist beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem/haar stelt.
Deze vaardigheden worden de cursisten aangeleerd via rollenspelen waarbij positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft.

Doelgroep sociale vaardigheidstraining

Iedereen die in het dagelijks contact met collega’s en anderen in de maatschappij te weinig sociale vaardigheden en weerbaarheid heeft om zich staande te houden en/of zich verder te ontwikkelen.

Doelen sociale vaardigheidstraining

Enkele leerdoelen van de cursus zijn:
● De cursist kan actief luisteren.
● De cursist kan beter omgaan met kritiek.
● De cursist kan op een juiste manier iets bespreekbaar maken.
● De cursist kan zijn eigen mening verwoorden.
● De cursist kan zijn eigen boosheid op een goede manier uiten.

Opzet sociale vaardigheidstraining

6 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud sociale vaardigheidstraining

Bijeenkomst 1: Persoonlijke leerdoelen/Ik-boodschap
Bijeenkomst 2: Ik-boodschap/Iets bespreken
Bijeenkomst 3: Nee zeggen
Bijeenkomst 4: Omgaan met boosheid
Bijeenkomst 5: Omgaan met kritiek
Bijeenkomst 6: Je mening geven/Afscheid nemen/Evaluatie d.m.v. Groeispel

Certificaat sociale vaardigheidstraining

De cursist ontvangt aan het einde van deze Sociale vaardigheidstraining een certificaat.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!