Sollicitatietraining

In deze sollicitatietraining  “Praktisch solliciteren” leert de cursist de belangrijkste vaardigheden en elementen van een sollicitatie. De training is gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden en de zelfkennis van de cursist. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de cursist ofwel sollicitant wordt vergroot. Hierdoor is de cursist bijvoorbeeld beter in staat sollicitatiegesprekken te voeren en een eenvoudige sollicitatiebrief te schrijven. Deze “sollicitatievaardigheden” worden de cursisten aangeleerd via rollenspelen met videoreflectie waarbij positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft.
Het uitgangspunt is wel dat cursisten met een redelijk helder beeld van hun eigen beroepskeuze en zo mogelijk met eigen vacatures naar de cursus komen. Lukt dat laatste niet dan zal de trainer met voor die cursist relevante recente vacatures werken.

Doelgroep Sollicitatietraining

Iedereen die vanuit een situatie van outplacement of detachering  of juist vanuit uitkeringssituatie of een SW-bedrijf de communicatieve en sociale vaardigheden die nodig zijn bij een sollicitatie wil vergroten. Particulieren kunnen op de website van Testcentrum Groei terecht voor informatie over hun sollicitatie of over het maken van hun sollicitatiebrief of cv.

Doelen Sollicitatietraining

Enkele leerdoelen van de training zijn:
● De cursist kan een adequate sollicitatiebrief schrijven
● De cursist kan een Curriculum Vitae maken
● De cursist kan zichzelf voorstellen aan een ander.
● De cursist kan actief luisteren.
● De cursist kan vertellen wat zijn/haar (relevante) werkervaring is
● De cursist kan vertellen wat hij/zij van de vacature vindt.
● De cursist kan op een goede manier het gesprek beëindigen.

Opzet Sollicitatietraining

8 bijeenkomsten van 3 uur

Globale inhoud Sollicitatietraining

Bijeenkomst 1: Inleiding solliciteren/Een vacature!! Wat nu?
Bijeenkomst 2: Informeren/Brief schrijven
Bijeenkomst 3: Jezelf voorstellen/Sollicitatiegesprek beëindigen/Brief schrijven
Bijeenkomst 4: Brief schrijven/CV
Bijeenkomst 5: Werkervaring en Motivatie vertellen
Bijeenkomst 6: Vragen stellen en beantwoorden
Bijeenkomst 7: Brief schrijven
Bijeenkomst 8: Afspraken maken en Herhaling

Certificaat

De cursist ontvangt aan het einde van de sollicitatietraining “Praktisch solliciteren” een certificaat.

N.B. De specifieke wensen van uw organisatie kunnen worden ingepast.

Voor vragen of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen of ons korte contactformulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw belangstelling!